DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA


 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM - CÔNG TY TNHH JUNGWOO VINA

- Hạng mục : Thiết kế, lập trình thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực và điều khiển xử lý nước thải dệt nhuộm của Công Ty JUNGWOO VINA.

- Tổng giá trị :  2.018.775.000 VNĐ

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch 5 - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Nội dung chi tiết

 •  Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển motor trung tâm-MCC

 •  Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển cục bộ cho Air Blower

 •  Lập trình hệ thống PLC S7 300, giám sát hoạt động SCADA WIN CC V7.0

 •  Cung cấp và lắp đặt chống sét lan truyền đường nguồn

 •  Cung cấp và lắp đặt chiếu sáng ngoài trời cho khu xử lý

 •  Cung cấp và lắp đặt dây động lực, dây điều khiển, thang máng cáp

 •  Hướng dẫn và đào tạo vận hành.

Thông tin liên quan