Miniature Circuit Breakers (MCB)

Description

Branching circuit breakers are for power distribution boards, and products compatible for affixation to DIN rails are also available..

Thông số kỹ thuật

CB tự động loại nhỏ (MCB - Miniature Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-60898

 MCBMã hàng
Đặc tính
Dòng ngắn mạch
BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D61P, (6)A
6 kA
BH-D6
1P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
1P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
1P, (40)A
6 kA
BH-D6
1P, (50)A6 kA
BH-D6
1P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
2P,(6)A
6 kA
BH-D6
2P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
2P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
2P, (40)A
6 kA
BH-D6
2P, (50)A
6 kA
BH-D6
2P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
3P,(6)A
6 kA
BH-D6
3P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
3P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
3P, (40)A
6 kA
BH-D6
3P, (50)A
6 kA
BH-D6
3P, (63)A
6 kA
BH-D6 Series
 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D6
4P,(6)A
6 kA
BH-D6
4P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6
4P, (25, 32)A
6 kA
BH-D6
4P, (40)A
6 kA
BH-D6
4P, (50)A
6 kA
BH-D6
4P, (63) A
6 kA
BH-D6 Series
MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
1P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
1P, 6A
6 kA
BH-D6S
1P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6S
1P, (25,32)A
6 kA
BH-D6S
1P, 40A
6 kA
BH-D6S
1P, 50 A
6 kA
BH-D6S
1P, 63 A
6 kA
BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
2P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
2P, 6A 
6 kA
BH-D6S
2P, (10,13,16,20)A 
6 kA
BH-D6S
2P, (25,32)A 
6 kA
BH-D6S
2P, 40A 
6 kA
BH-D6S
2P, 50 A 
6 kA
BH-D6S
2P, 63 A 
6 kA
BH-D6 SeriesMCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)
 
 
 
 
 
 
 
BH-D6S
3P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A
6 kA
BH-D6S
3P, 6A
6 kA
BH-D6S
3P, (10,13,16,20)A
6 kA
BH-D6S
3P, (25,32)A
6 kA
BH-D6S
3P, 40A
6 kA
BH-D6S
3P, 50 A
6 kA
BH-D6S
3P, 63 A
6 kA
BH-D6 Series
MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)
 BH-D6S
4P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A 
6 kA
BH-D6S
4P, 6A 
6 kA
BH-D6S
4P, (10,13,16,20)A 
6 kA
BH-D6S
4P, (25,32)A 
6 kA
BH-D6S
4P, 40A 
6 kA
BH-D6S
4P, 50 A 
6 kA
BH-D6S
4P, 63 A 
6 kA
BH-D10 SERIES MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (1 cực)
 
 
 
 
 
 
BH-D101P, (6) A
10 kA
BH-D101P, (10,13,16,20)A
10 kA
BH-D101P, (25, 32) A
10 kA
BH-D101P, (40)A10 kA
BH-D101P, (50) A10 kA
BH-D101P, (63) A10 kA
BH-D10 SERIESMCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (2 cực) 
 
 
 
 
 
 
BH-D102P,(6) A10 kA 
BH-D102P, (10,13,16,20)A10 kA 
BH-D102P, (25, 32) A 
10 kA 
BH-D102P, (40)A 
10 kA  
BH-D102P, (50) A 
10 kA 
BH-D102P, (63) A 
10 kA  
BH-D10 SERIESMCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (3 cực) 
 
 
 
 
 
 
BH-D103P,(6) A10 kA 
BH-D103P, (10,13,16,20)A10 kA  
BH-D103P, (25, 32) A 10 kA 
BH-D103P, (40)A10 kA  
BH-D103P, (50) A10 kA 
BH-D103P,(63) A10 kA  
BH-D10 SERIESMCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (4 cực
 
 
 
 
 
 
BH-D104P,(6) A10 kA 
BH-D104P, (10,13,16,20)A10 kA  
BH-D104P, (25, 32) A10 kA
BH-D104P, (40) A10 kA 
BH-D104P, (40) A10 kA
BH-D104P,(63) A10 kA
Shunt trip, số cực 1P/2P/3P/4P
 
 
SHTA400-BHDAC110-400V,                 BH-D6S/BH-D10
SHTA048-BHDDC24-48V,                      BH-D6S/BH-D10
Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo                                                    
 
 
 
 
AL-BHD1AL,                                BH-D6S/BH-D10
AX-BHD1AX,                                BH-D6S/BH-D10
ALAX-BHD1AX1AL,                          BH-D6S/BH-D10
2AX-BHD2AX,                                 BH-D6S/BH-D10 
Thông tin này hiện chưa có!.

Hotline: 0907006068

Skype / Viber / Zalo

Tư vấn kỹ thuật: 0989353559

Skype / Viber / Zalo

Tổng đài CSKH: 0908235938

Skype / Viber / Zalo

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG KHANG


*Họ và tên:
*Công ty:
*Địa chỉ:
*Điện thoại:
*Email:
*Tiêu đề:
*Nội dung:
*Mã xác nhận: