Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

Mô tả

CB bảo vệ dòng rò điện (RCCB - Residual Current Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-61008

 Mã hàng Đặc tính Dòng rò
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 30mA 
BV-D2P, 25A30mA
BV-D2P, 40A30mA
BV-D2P, 63A30mA
 CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 30mA
BV-D4P, 25A30mA
BV-D4P, 40A30mA
BV-D4P, 63A30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 300mA 
BV-D2P, 25A30mA30mA
BV-D2P, 40A30mA
BV-D2P, 63A30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 300mA
BV-D4P, 25A30mA
BV-D4P, 40A30mA
BV-D4P, 63A30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCBO (Combined RCD/MCB devices)
BV-D1PN, 6A4,5kA 30mA
BV-D1PN, 10A4,5kA 30mA
BV-D1PN, 16A4,5kA 30mA
BV-D1PN, 20A4,5kA  30mA
BV-D1PN, 25A4,5kA  30mA
BV-D1PN, 32A4,5kA  30mA
BV-D1PN, 6A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 10A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 16A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 20A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 25A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 32A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 6A4,5kA 100mA
BV-D1PN, 10A4,5kA,300mA
BV-D1PN, 16A4,5kA,300mA
BV-D1PN, 20A4,5kA,300mA
BV-D1PN, 25A4,5kA,300mA
BV-D1PN, 32A4,5kA,300mA
Thông tin này hiện chưa có!.

Hotline: 0907006068

Skype / Viber / Zalo

Tư vấn kỹ thuật: 0989353559

Skype / Viber / Zalo

Tổng đài CSKH: 0908235938

Skype / Viber / Zalo

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG KHANG


*Họ và tên:
*Công ty:
*Địa chỉ:
*Điện thoại:
*Email:
*Tiêu đề:
*Nội dung:
*Mã xác nhận: